اسکریپت جستجوی موزیک LaraSound یک اسکریپت تجاری می باشد که با آن قادر خواهید بود به آسانی موتور جستجوی موزیک راه اندازی کنید.