قالب اپلیکیشن VSApp یک قالب تجاری نوشته شده با HTML می باشد که توسط آن قادر خواهید بود سایتی جهت معرفی اپلیکیشن خود ایجاد کنید.