قالب مدیریت راست چین Neon یک قالب زیبا و تجاری می باشد که مناسب ایجاد بخش مدیریت و کاربری سایت شما می باشد. این قالب دارای استایل راست چین است.