قالب وردپرس فارسی Traveler یک قالب تجاری فارسی می باشد که با آن قادر خواهید یک سایت بانک اطلاعاتی، معرفی و فروش املاک راه اندازی کنید. قالب Traveler کاملا واکنشگرا می باشد. لازم به ذکر است این قالب کاملا فارسی می باشد. دانلود رایگان از سایت اسکریپت وب