قالب مدیریت Administri یک قالب تجاری زیبا می باشد که با Bootstrap طراحی شده و با آن قادر خواهید بود صفحات مدیریت یا کاربری ایجاد کنید.