قالب مدیریت AppUI یک قالب تجاری می باشد که توسط آن قادر خواهید بود صفحه مدیریت و کاربران خود را به صورت زیبا طراحی کنید. از مزایای این قالب مدیریت می توان به ۷ رنگ بندی مختلف، ۵ قالب ایمیل، فرمت psd سایت و دو صفحه مدیریت و کاربری اشاره نمود.