قالب مدیریت Clean UI یک قالب تجاری زیبا و حرفه ای می باشد که توسط آن قادر خواهید بود یک صفحه مدیریت یا کاربری برای سایت خود راه اندازی کنید.