قالب مدیریت INSPINIA یک قالب تجاری زیبا و کاملا واکنشگرا می باشد که می توانید از آن جهت طراحی صفحات مدیریت و کاربری استفاده کنید.