قالب HTML اپلیکیشن رتینا Superawesome یک قالب تجاری زیبا و واکنشگرا می باشد که می توانید با آن یک سایت معرفی اپلیکیشن و نرم افزار را راه اندازی کنید.